Home Адміністрація Кадрова політика

Кадрова політика

   Кадрова політика школи спрямована на: реалізацію основних напрямів модернізації системи освіти;

  • розвитку та удосконаленню творчого потенціалу педагогічних працівників;
  • оволодіння педагогічними працівниками сучасними інформаційними технологіями;
  • періодичне оновлення і взаємоузгодження змісту підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
  • поліпшення системи стимулювання професійного зростання педагогічних і науково-педагогічних працівників.

   Значну увагу адміністрація школи приділяє кількісному та якісному добору й розподілу кадрів, враховуючи фахові, психологічні, вікові критерії. Усі педагогічні працівники школи мають фахову освіту, серед яких: 21 – вищу педагогічну. Розстановка педагогічних кадрів здійснюється відповідно до базової освіти.

Звання вчителів 268 


  Розподіляючи тижневе навантаження вчителів, адміністрація школи враховує кваліфікацію кожного, результативність його роботи у попередні роки, рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, віковий склад педагогів та досвід їхньої роботи.     Кваліфікаційний склад школи 268


 Особливістю кадрового складу педагогічного колективу школи є те, що кількість досвідчених педагогічних кадрів переважає.

Освіта педколективу школи 268   


     З метою активізації творчої професійної діяльності вчителів, стимулювання безперервної фахової і загальної освіти, забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці, проводиться атестація педагогічних працівників.