Home Методична робота

Методична робота - КалинкаЦілеспрямована робота педагогічного колективу над її виконанням є одним із головних чинників збагачення педагогічного досвіду.


Сьогодні 80% вчителів нашого закладу практикують різноманітні заходи з використання ком'ютера та мультимедійної дошки.         Методична робота в навчально-виховному комплексі здійснюється згідно із законодавчими, нормативно-правовими документами про школу, Положенням про методичну роботу, рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Її зміст спрямований на піднесення на більш високий рівень теоретичної підготовки кожного вчителя, активізацію їх творчого потенціалу, засвоєння і впровадження ними у шкільну практику прогресивних технологій навчання та виховання, перспективного педагогічного досвіду, підвищення результативності педагогічної праці.
     У нашому навчальному закладі визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих ланок.
     Педагогічний колектив школи у 2010-2011 навчальному році  працює над науково-методичною проблемою «Оптимізація навчання молодших школярів з метою вдосконалення пізнавальних процесів, здібностей та формування особистих якостей кожного учня».
     У контексті науково-методичної роботи реалі¬зується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування.

     Напрямки роботи:

*створення сприятливих умов для самореалізації   учнів у навчанні;
*покращення фізичного стану, профілактика порушень;
*особистісно - орієнтоване навчання;
*формування інтересу до вивчення англійської мови,що сприятиме інтеграції українського суспільства до світової спільноти;
*інформатизація навчально-виховного процесу;
*виховання активної життєвої позиції.

     Завдання:

*продовження вивчення та впровадження методик і   прийомів диференційованого навчання;
*підвищення рівня якості навчання учнів, здоров’язберігаючих технологій;
*продовження впровадження технологій у вивченні англійської мови, вчити спілкуватися англійською;
*розвиток логічного мислення;
*формування самостійної розумової діяльності, стійких позитивних мотивів учіння, загально пізнавальних умінь;
*визначення напрямків виховного впливу і конкретних заходів розвивальної роботи класовода;
*проведення моніторингового дослідження зміни якості знань учнів протягом навчального року і розроблення рекомендацій та пропозицій щодо поліпшення результатів.