Home Методична робота

Методична робота - сторінка 1Тематика засіданняДата проведення

Підсумки роботи МО за навчальний рік та основні напрями роботи на наступний навчальний рікВересень

Обговорення та погодження плану роботи на навчальний рік


Аналіз роботи вчителів  за навчальний рік.

Опрацювання «Програми для середньої загальноосвітньої школи 1-4 класи»

Опрацювання листа Міністерства освіти і науки України «про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Опрацювання та обговорення статті О.Я. Савченко «Дидактико-методичні вимоги до організації контрольно-оцінювальної діяльності вчителя»Жовтень

Огляд новинок педагогічної  літератури

Дискусія «Активізація   уяви з використанням  елементів інтерактивної пошукової діяльності»Січень

Виступ з проблемного питання «Особистісно орієнтований підхід до організації навчально-виховного процесу з учнями, що потребують індивідуального навчання.

Сутність компентентнісного підходу та технології (методики) його реалізації в початковій школі.

Педагогічний діалог. Виховання бережливого ставлення до природи.Березень

Виступ на тему: «Структура і методика інтерактивного уроку»(на прикладі курсу «Я і Україна»)
Підготувати розробки інтерактивних уроків з курсу « Я і Україна»


Доповідь «Використання казки в екологічному вихованні учнів»

Конкурс творчих робіт учнів 3-4 класів «Шукаємо казку в природі

Підсумок роботи МО вчителів початкових класів:
- Повідомлення заступника директора з НВР про підсумки навчальної діяльності;
- стан документації;
- позаурочні заходи
- стан кабінетів;
- визначення завдань на наступний навчальний рік.


Псохолого-педагогічний практикум «Психолого-педагогічна особливість  рівня  пізнавальної  активності шестирічок ».Листопад

Проведення та аналіз  анкети «Як дитина сприймає навколишній світ?»

Виступ  «Особливості розвитку пізнавальних  інтересів  у вихованні молодших школярів»

Обмін досвідом «Виховання загальнолюдських  цінностей, свідомої дисципиліни і культури поведінки учнів»

Розвиток професійних компетентностей, учителів початкових класів  для роботи за ДС.

Підведення підсумків шкільних олімпіад  з укр.мови, з математики,з предмета «Я і Україна»

Огляд новинок психолого-педагогічної літератури.

Атестація  пед.працівників
    Освітня  діяльність  педагогічного  колективу  здійснювалась  відповідно  до  обраної  навчальної  стратегії  на  створення  власної  системи  роботи  школи  з  опорою  на  концепцію  особистісно-орієнтованого  навчання  і  виховання,  реабілітації учнів з порушенням опорно-рухового апарату .