Home Інноваційна діяльність

Інноваційна діяльність

Впровадження результатів дослідно-експериментальної роботи „Інтеграція освітнього та реабелітаційного процесів для учнів з порушенням опорно-рухового апарату в умовах початкової школи” в навчально-виховний процес.

За статистикою, кожна четверта дитина в Україні має порушення постави, у 5-6 осіб з тисячі - сколіоз. Сколіоз – тяжке прогресуюче захворювання, яке характеризується не тільки бічним скривленням, але і скручуванням хребців навколо вертикальної осі - торсії. Це поліетіологічна хвороба, при якій відбуваються зміни не тільки з боку кісткової, але і нервово – м’язової систем, обумовлені обмінно - гормональними та статико – динамічними порушеннями.

     Оскільки причини сколіотичної хвороби є недостатньо з’ясованими, раннє виявлення і симптоматичне лікування сколіозу сприяє лише скороченню числа тяжких ускладнень, не вирішуючи проблеми цілком. З іншого боку, відомо, що розвиток сколіотичної хвороби - тривалий процес, який охоплює всі періоди росту дитини.
     Існує цілий ряд робіт, присвячених проблемам формування постави, вивченню впливу порушення постави і сколіозу на функції організму дітей різних вікових груп. Вчені вказують на прогресування деформації хребта в молодшому шкільному віці, для якого характерні найбільші зміни антропометричних показників фізичного розвитку. У своїх дослідженнях вони відзначають, що періодам інтенсивного росту дітей притаманні відносне зниження працездатності, поява підвищеної втомлюваності, ослаблення реактивності організму. До того ж в ці роки діти починають відвідувати школу, а в положенні сидячи зростає статичне навантаження на хребет, що при зниженому функціональному стані м’язової системи збільшує деформацію хребта.

    Одним із найважливіших етапів онтогенетичного розвитку, який характеризується нерівномірним збільшенням довжини і маси тіла, диспропорційною зміною відношення обводу грудної клітки до довжини тіла, є молодший шкільний вік. Найбільша кількість (90%) відхилень від норми у стані здоров’я молодших школярів припадає на порушення опорно-рухового апарату (дефекти постави, сколіози, кіфози, плоскостопість та ін.).
     Враховуючи, що в молодшому шкільному віці зберігається найбільша рухливість хребта, доцільним є пошук заходів реабілітації здоров’я дітей цього віку, хворих на сколіоз, за допомогою лікувальної фізичної культури (ЛФК). Актуальність цього є більшою у зв’язку з відсутністю диспансерного огляду в період із 1-го до 5-го класу загальноосвітньої школи.    Факт індивідуально – типологічних особливостей біологічного дозрівання організму учнів свідчить не тільки про різні рівні морфо-функціональні можливості дітей, а і відповідні здібності до навчання та тренування. В зв’язку з цим, доцільна необхідність дослідження індивідуально типологічних темпів становлення дитячого організму, вікових особливостей розвитку рухової функції, в розробці методик диференційованого навчання та виховання, в тому числі й фізичного.

    У 2010 року школа провела підготовчу роботу та отримала дозвіл на впровадження педагогічного експерименту на районному рівні: «Інтеграція освітнього та реабілітаційного процесів для учнів з порушенням опорно-рухового апарату в умовах початкової школи».

    Мета  проекту:

-забезпечити засвоєння державної програми на початковому рівні.
-забезпечити навчання та реабілітацію дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
-надати учням відповідно психолого-педагогічні, медичні послуги та соціальний супровід дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
-створити позитивну атмосферу в шкільному середовищі та громаді вцілому.
-забезпечити реалізацію права дітей з порушенням опорно-рухового апарату на освіту
-створити умови для надання якісних освітніх послуг
-координування зусиль школи, сім’ї, громадськості, щодо реабілітації учнів з порушенням опорно-рухового апарату.

Завдання проекту:

-провести психолого-медико-педагогічний аналіз засобів і методів навчання і реабілітації дітей означеної категорії у спеціальних  масових навчальних та медичних закладах.
-розробити  реабілітаційні програми з урахуванням рівня розвитку та можливостей кожної дитини з порушенням опорно-рухового апарату.
-провести моніторингові дослідження зміни стану здоров’я дітей протягом експерименту.

лфклфклфк